Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Ansvarlighed er vores fundament


Vi lever op til vores ansvar ved ...

- at levere en høj, stabil rengøringskvalitet til vores kunder
- at sikre vores medarbejdere ordentlige forhold 
- altid at holde det, vi lover (en aftale er en aftale!)
- at overholde alle gældende regler og love

  (i forhold til både myndigheder og fagforeninger)
- at tage hensyn til miljøet

Det er derfor, vi har ...

- en enestående høj kundeanciennitet 
- en enestående høj medarbejderanciennitet 
- et enestående lavt sygefravær 
- og et enestående højt kvalitetsgennemsnit

 

SERVICEATTEST

ServiceattestMaj2017

 

 

svanemrk 226px

 

sellihca qualified160px