Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning


Vi forsøger at tilrettelægge rengøringsarbejdet så hensigtsmæssigt det lader sig gøre i relation til arbejdsmiljøet, herunder arbejdstid, sikkerhed, metoder, ergonomi, sociale og kollegiale forhold mv. 

Samtidig har vi stor fokus på at udøve en professionel og indlevende personaleomsorg. Det er vores pligt at nære omsorg for såvel det ydre som det indre velbefindende hos vores medarbejdere.

Vi kan kun være en succes for vores kunder, hvis vores medarbejdere er tilfredse, velfungerende og engagerede i deres arbejde. Derfor glæder vi os over, at vores i forvejen enestående høje medarbejder-anciennitet fortsat stiger støt.

 

Pt. er ancienniteten 4,3 år for vores timelønnede rengørings-medarbejdere, 7,2 år for vinduespudserne og ca. 5 år for vores assistenter inden for ejendomsservice

Et godt fysisk arbejdsmiljø
Rengøring, vinduespolering og trappevask er på hver sin måde fysisk krævende arbejde. Derfor lægger vi vægt på at sørge for velordnede rammer og vilkår, der sikrer medarbejderne et godt fysisk arbejdsmiljø.

Derudover undervises medarbejderne i metoder og procedurer, der sikrer god ergonomi og høj arbejdssikkerhed. Vi sørger for velfun-gerende og ergonomiske arbejdsredskaber, god arbejdsbeklædning, personlige værnemidler, velindrettede rengøringsrum, pauserum mv.

Et godt psykisk arbejdsmiljø
Vores tilsynsførende og inspektører er på alle rengøringspladser opmærksomme på, at samarbejdsklimaet internt i rengøringsteamet og i forhold til kundens kontaktpersoner er i top. Et godt og trygt samarbejdsklima er afgørende for den enkelte medarbejders arbejdsglæde.

Til et godt psykisk arbejdsmiljø hører også, at den daglige rengøring kan udføres uden stress fra et vedvarende tidspres. Den enkelte med-arbejder skal have tilstrækkelig tid til at kune udføre den kvalitet, der forventes af ham/hende. Presses medarbejderen til at klare en for høj rengøringsmængde (kvm/time), fører det til arbejdsstress med stigende risiko for arbejdsskade, unødig selvbebrejdelse og sygdom. Dertil kommer kvalitetssvigt og fejl.