Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Corporate Social Responsibility

Vores CSR politik  kombinerer egne prioriteringer og formuleringer med relevante standarderklæringer, opstillet af bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Der er en klar overensstemmelse mellem de holdninger og prioriteringer, som Anders Andersen grundlagde sin virksomhed med i 1968, og de holdninger og ledelsesmæssige værdier, der i dag, mere end 40 år senere, er bærende i vores praktiske CSR politik.

Første udgave af CSR politikken blev formuleret i 2009, og er siden tilrettet løbende. 

Overskrifterne i vores CSR er:

 • Virksomhedens sundhed og troværdighed; herunder garanti for overholdelse af love og regler, fokus på kvalitet, solid økonomi, investering i udvikling mv.
 • Medarbejdernes velbefindende; herunder garanti for ordent-lige arbejdsvilkår, godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær, personlig efteruddannelse, sociale arrangementer, ældrepolitik mv.
 • Kundernes tilfredshed; herunder garanti for stabil kvalitet, gode medarbejderforhold, veluddannede medarbejdere, højt serviceniveau mv.
 • Hensynet til miljøet; herunder Svanemærket rengøring, miljøfokuserede leverandører, nye miljøtiltag
 • Engagement i vores omverden; herunder høj etik, opbakning og støtte til lokale arrangementer og sportsklubber samt storsponsor i dansk topfodbold (for F.C.København og Vejle Boldklub Kolding).


Tilslutning til CSR standarderklæringer:
Vi tilslutter os nedennævnte CSR standarderklæringer (Erhvervs- og Økonomiministeriet), som vi anser for relevante i relation til aktiviteterne i Anders Andersens Rengøring:

 1. Affald og genanvendelse
 2. Arbejdsforhold - inkl. ulykker
 3. Farlige stoffer
 4. Forskelsbehandling
 5. Kemikalier
 6. Løn og ansættelsesforhold
 7. Miljømærker – Blomsten og Svanen
 8. Uddannelse af medarbejdere