Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Corporate Social Responsibility

Vores CSR politik  kombinerer egne prioriteringer og formuleringer med relevante standarderklæringer, opstillet af bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Der er en klar overensstemmelse mellem de holdninger og prioriteringer, som Anders Andersen grundlagde sin virksomhed med i 1968, og de holdninger og ledelsesmæssige værdier, der i dag, mere end 40 år senere, er bærende i vores praktiske CSR politik.

Første udgave af CSR politikken blev formuleret i 2009, og er siden tilrettet løbende. 

Overskrifterne i vores CSR er:

 • Virksomhedens sundhed og troværdighed; herunder garanti for overholdelse af love og regler, fokus på kvalitet, solid økonomi, investering i udvikling mv.
 • Medarbejdernes velbefindende; herunder garanti for ordent-lige arbejdsvilkår, godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær, personlig efteruddannelse, sociale arrangementer, ældrepolitik mv.
 • Kundernes tilfredshed; herunder garanti for stabil kvalitet, gode medarbejderforhold, veluddannede medarbejdere, højt serviceniveau mv.
 • Hensynet til miljøet; herunder Svanemærket rengøring, miljøfokuserede leverandører, nye miljøtiltag
 • Engagement i vores omverden; herunder høj etik, opbakning og støtte til lokale arrangementer og sportsklubber samt storsponsor i dansk topfodbold (for F.C.København og Vejle Boldklub Kolding).


Tilslutning til CSR standarderklæringer:
Vi tilslutter os nedennævnte CSR standarderklæringer (Erhvervs- og Økonomiministeriet), som vi anser for relevante i relation til aktiviteterne i Anders Andersens Rengøring:

 1. Affald og genanvendelse
 2. Arbejdsforhold - inkl. ulykker
 3. Farlige stoffer
 4. Forskelsbehandling
 5. Kemikalier
 6. Løn og ansættelsesforhold
 7. Miljømærker – Blomsten og Svanen
 8. Uddannelse af medarbejdere