Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


SKADESERVICE - Ring 43 99 99 98

24 timer i døgnet, hele året

Vores skadeservice har givet os mange positive tilkendegivelser fra de virksomheder og ansvarlige personer, vi har serviceret. 

 

Vi har akut skadeservice med døgnvagt.

Fx i forbindelse med


- Oversvømmelse

- Vandskade fra tag, væg eller sprængte rør

- Brand- og røgskade

- Stormskader (eget store liftprogram)

- Faldstammeuheld


Ud over problemløsning, oprydning og rengøring kan vi sørge for skadesbegrænsning og løsørehåndtering , herunder flytning, nedpakning og opmagasinering.

 

Se folder på skimmelsvamphåndtering

 

 

 

 

 

24-7

 

 

Akutservice foto