Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Stabil ejendomsservice til beboelse og erhverv

 
Trappevask er vores største enkeltstående serviceydelse. Typisk leverer vi dog en bred vifte af serviceydelser til de ejendomme, hvor vi varetager den faste trappevask.

Vi sætter serviceopgaverne i system, og udarbejder en gennemtænkt serviceplan, som vi følger meget stabilt uge for uge. Dette sikrer en velkoordineret serviceudførelse, der tilfredsstiller og matcher ejendom-mens behov og ønsker. 

Både inde og ude
Indendørs handler det udover trappevask om rengøring af fælles lokaler, vaskerier, kontorer, flyttelejligheder, lofter og kældre.

Udendørs sørger vi for vedligeholdelse af grønne områder, herunder græsslåning, hækkeklip, pasning af buske og blomsterbede osv.

Vi renholder og fejer stier, gangarealer og P-pladser/P-kældre, og tager os af snerydning og saltning, når vinteren hersker. 

Derudover tilbyder vi vigtige specialkompetencer så som fjernelse

af fugt og skimmelsvamp, akut vandskadeassistance, insektbe-kæmpelse, rengøring i forbindelse med PCB renovering og meget andet.

Spørg bare – og få kompetent service, du kan stole på.