Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Vi holder jeres P-pladser rene


Værdien af de parkerede biler i en P-kælder skal som regel tælles i millioner af kroner.

Ofte kan en enkelt bil alene repræsentere over en million i værdi.

En pæn og renholdt P-kælder virker indbydende, og skaber tryghed hos dem, der overvejer at parkere deres bil på stedet.

Både fejning og vask
Med vores kombinerede feje-/vaskemaskine sørger vi for effektiv renholdelse af P-pladser, både indendørs og udendørs.

Efter fejning kan især indendørs parkeringsarealer trænge til en egentlig 'gulvvask', hvor finkornet vådt og tørt snavs, mørke pletter og saltet vand fjernes langt mere effektivt.

Især om vinteren er parkeringsarealer ekstra beskidte på grund af oliesnavset vand fra regn- og snevåde biler, samt det salt og grus, der transporteres med bilerne ind i P-kælderen, når vejene udenfor saltes og gruses.