Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Få professionel grøn service!


Vi har erfaringen og den faglige ekspertise, samt alle nødvendige maskiner og udstyr, til at sikre effektiv totalservice af ejendommens udendørsarealer.

Vi sørger for pasning og vedligeholdelse af parkområder, græsplæner, blomsterbede, hække, buske, træer mv.

Dette kan omfatte alt fra lugning og klipning til beplantning, jordkørsel og bortkørsel af grønt affald.

Samtidig kan vi holde området rent for henkastet papir, plast og andet affald, samt sørge for fejning stier og fortove, skifte sand i legepladsens sandkasse, og meget, meget mere.