Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke

Anders Andersens Rengøring er landsdækkende erhvervsleverandør af kvalitetsrengøring og tilknyttede serviceydelser til virksomheder og ejendomme i hele landet (ingen salg/levering til private).

 

KVALITET
FOKUS PÅ AT FASTHOLDE VORES HØJE KVALITET

Vi skal levere rengøring med kvalitet til hver eneste kunde. I alle led, fra driftschef til assistent, skal vi have fokus på kvalitet. Vi skal ved hjælp af en effektiv kvalitetskontrol sikre os, at rengøringen altid har den ønskede kvalitet.

MILJØ
FOKUS PÅ STØRST MULIG HENSYN TIL MILJØET

Vi var Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der blev Svanemærket. Vi udarbejder som de eneste i branchen et Grønt CO2 Regnskab til hver kunde over den specifikke miljøbelastning, der knytter sig til den konkrete rengøring. Vores andel af Svanemærkede midler er 95 %, hvilket er enestående i rengøringsbranchen.  I valg af leverandører, midler, materialer og metoder har vi altid fokus på at tage hensyn til miljøet.

UDDANNELSE
FOKUS PÅ MÅLRETTET UDDANNELSE TIL MEDARBEJDERNE

Vi har branchens mest kvalificerede medarbejdere, når det handler om kvalitetsrengøring. Dette sikres med et stort program af interne uddannelser, der løbende tilbydes medarbejderne.

INNOVATION
FOKUS PÅ INNOVATION I PLANLÆGNING, METODE OG STYRING

Vi har konstant fokus på at udvikle og forbedre vores metoder og serviceudførelse, så kunderne hele tiden sikres effektive og moderne serviceløsninger, og medarbejdernes motivation, sikkerhed, ergonomi og arbejdsflow er i optimal.