Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Dokumenteret høj kvalitet


Vi fremsender kvalitetsrapporter med karakterer og kommentarer til kunder, der ønsker dem. Kvalitetsrapporterne omfatter også kvalitetsvurderinger fra Quality Controller.

Det enkelte rengøringsområde vurderes ud fra områdespecifikke vurderingspunkter, som tildeles en karakter i forhold til observeret kvalitet.

Vores kvalitetsskala benytter karaktererne:
1 = Meget tilfredsstillende), 2 = Tilfredsstillende),
3 = Nogenlunde) og 4 = Uacceptabelt).


1 er topkarakter og 4 bundkarakter - jo lavere karakter, jo bedre.

 

Vi ønsker at være så tæt på 'Meget tilfredsstillende' som muligt.
Målet er et kvalitetsgennemsnit på 1,30 eller lavere pr. driftsår. 

Det ambitiøse mål afspejler vores insisteren på at levere kvalitet.

 

Målet på 1,30 blev fastsat forud for 2012 og er nået hvert år siden.
(Udgangspunktet i 2011 var på 1,38 point)

 

Seneste års kvalitetsgennemsnit (2015) var 1,15 point.

Dokumentation
Det aftales med hver kunde i hvilket omfang, der ønskes fremsendelse af kvalitetsrapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAR kvalitetsskala