Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Kvalitetsoplevelse allerede første dag


Vi følger et opstartskoncept, der er helt unikt i branchen, og som fra første dag sætter fokus på, at rengøringen bliver udført med kvalitet.

Konceptet består af en fastlagt opstartsprocedure:

-  6 uger før start planlægges og forberedes opstarten til mindste

   detalje

-  Under opstartens første dage foretager vi en intensiv rengørings-

   indsats med dobbelt bemanding.

-  Der vil være dobbelt bemanding på opgaven frem til det tidspunkt,

   hvor rengøringsteamet er selvkørende.

-  Udover tilsikre en tæt daglig kommunikation med kundens

   kontaktperson, afholdes der efter behov evalueringsmøder.


Alle kender deres rolle i processen, og alle har fokus på at yde en kvalitetsindsats, uanset om man arbejder med planlægning, beman-ding, oplæring eller tager sig af ressourcestyringen.