Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Kvalitetsoplevelse allerede første dag


Vi følger et opstartskoncept, der er helt unikt i branchen, og som fra første dag sætter fokus på, at rengøringen bliver udført med kvalitet.

Konceptet består af en fastlagt opstartsprocedure:

-  6 uger før start planlægges og forberedes opstarten til mindste

   detalje

-  Under opstartens første dage foretager vi en intensiv rengørings-

   indsats med dobbelt bemanding.

-  Der vil være dobbelt bemanding på opgaven frem til det tidspunkt,

   hvor rengøringsteamet er selvkørende.

-  Udover tilsikre en tæt daglig kommunikation med kundens

   kontaktperson, afholdes der efter behov evalueringsmøder.


Alle kender deres rolle i processen, og alle har fokus på at yde en kvalitetsindsats, uanset om man arbejder med planlægning, beman-ding, oplæring eller tager sig af ressourcestyringen.