Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Analyse og optimering fra alle vinkler


Dette gøres mindst én gang årligt for hele tiden at optimere løsningen, og herigennem sikre kunderne forbedringer og besparelser.

Den erfaring, vi oparbejder hos den enkelte kunde, kan ofte bruges til  at effektivisere rengøringsplanen, så tidsforbrug reduceres, og der kan håndteres nye opgaver inden for den eksisterende tidsnormering.

Det er fagligt stærke planlæggere og driftsledere, der i fællesskab gennemfører 360 grader analyserne sammen med inspektørerne på de enkelte opgaver

Der analyseres på timestatistik og kvalitetsrapporter, laves interview med tilsynsførende og assistenter, og gennemgås maskiner og materiel.

Alt sammen for at få det bedst mulige grundlag til løbende at optimere løsning og økonomi for den enkelte kundes skyld.