Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Effektiv fjernelse af fugt og skimmelsvamp 


Vi er hurtigt på pletten og kan arbejde i døgndrift, hvis der er tale om akutte tilfælde som vand fra skybrud eller kloakoverløb.

Generelt ved mistanke om skimmelsvamp foretager vi en besigtigelse med måleudstyr og prøvetagning for at se, om der reelt er tale om skimmelsvamp, og hvor kraftig den eventuelle forekomst er.

Herefter opstilles en løsning og en tidsplan for arbejdet med at fjerne skimmelsvampen, og forebygge ny fremkomst.

Er der tale om akut vandskade, rykker vores team hurtigt ud med udstyr til at bortpumpe vand og affugte efter behov.

Ved overløb fra kloak opsuger vi slam og mudder. Inden slutrengøring giver vi det ramte område en ekstra bakterie- og svampe-dræbende behandling, hvis det skønnes nødvendigt.

Vi foretager også gerne rengøring, nedpakning og opbevaring af indbo og effekter, hvis der er behov for dette i forbindelse med vandskade eller skimmelsvamprenovering.

Ring, og få professionel rådgivning og assistance.

Læs folder her

 

Akutservice foto

 

skimmel og svamp1