Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanemrke


Uddannelse af servicemedarbejderne


Assistenterne

Vores rengøringsassistenter gennemgår et introduktionsforløb, hvor de lærer Anders Andersens Rengørings fokuserede måde at arbejde på, dvs. i forhold til kvalitet, kundeservice, ergonomi, sikkerhed samt de midler og rengøringsmetoder, vi anvender.

Herefter oplæres rengøringsassistenterne på den anviste arbejds-plads af en tilsynsfører og inspektør. Oplæringen er intensiv, og pågår til den enkelte assistent er fortrolig med sin opgave. Efter en grundig evaluering kan rengøringsassistenten arbejde på egen hånd.

Løbende tilbydes assistenter kompetencegivende specialkurser i bl.a. oliering, tæpperens, sterilrengøring, laboratorieopvask mv.

Tilsynsførende

Tilsynsføreren gennemgår samme program som assistenterne, men gennemfører derudover forskellige relevante kurser i forhold til den konkrete kunde, fx GMP, polish arbejde, afkalkning, brug af maskiner, sikkerhed mv.

Tilsynsføreren trænes desuden i samarbejde og kommunikation, og opfordres løbende til yderligere videreuddannelse.

Tilsynsføreren er medansvarlig for oplæring og daglig opfølgning på arbejdspladsen, herunder på kvalitetssikring, sikkerhedsinstruktion, uniformering, adgangs- og kontrolsystemer, nøgler samt personale-ledelse.

                        
Inspektører/inspektørassistenter 
Inspektøren gennemgår relevante dele af den uddannelse og træning, der kræves rengøringsassistenter og tilsynsførende.

Derudover har vi en særlig inspektørakademiuddannelse, hvor der er fokus på at styrke kompetencer som ledelse, kundeservice, kvalitets-fokus, økonomistyring mv.

Anders Andersens Rengøring stiller endvidere ressourcer til rådighed for inspektørens personlige uddannelsesønsker.