Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke


Uddannelse af servicemedarbejderne


Servicemedarbejderne

Vores servicemedarbejderne gennemgår et introduktionsforløb, hvor de lærer Anders Andersens Rengørings fokuserede måde at arbejde på, dvs. i forhold til kvalitet, kundeservice, ergonomi, sikkerhed samt de midler og rengøringsmetoder, vi anvender.

Herefter oplæres servicemedarbejderne på den anviste arbejdsplads af en tilsynsfører og inspektør. Oplæringen er intensiv, og pågår til den enkelte servicemedarbejder er fortrolig med sin opgave. Efter en grundig evaluering kan servicemedarbejderne arbejde på egen hånd.

Løbende tilbydes servicemedarbejderne kompetencegivende specialkurser i bl.a. oliering, tæpperens, sterilrengøring, laboratorieopvask mv.

Tilsynsførende

Tilsynsføreren gennemgår samme program som servicemedarbejderne, men gennemfører derudover forskellige relevante kurser i forhold til den konkrete kunde, fx GMP, polish arbejde, afkalkning, brug af maskiner, sikkerhed mv.

Tilsynsføreren trænes desuden i samarbejde og kommunikation, og opfordres løbende til yderligere videreuddannelse.

Tilsynsføreren er medansvarlig for oplæring og daglig opfølgning på arbejdspladsen, herunder på kvalitetssikring, sikkerhedsinstruktion, uniformering, adgangs- og kontrolsystemer, nøgler samt personaleledelse.

                        
Serviceledere - inspektører - inspektørassistenter 
Servicelederen og inspektøren gennemgår relevante dele af den uddannelse og træning, der kræves servicemedarbejderne og tilsynsførende.

Derudover har vi en særlig lederakademiuddannelse, hvor der er fokus på at styrke kompetencer som ledelse, kundeservice, kvalitetsfokus, økonomistyring mv.

Anders Andersens Rengøring stiller endvidere ressourcer til rådighed for ledernes personlige uddannelsesønsker.