Leverandør af Svanemærket rengøring

Anders Andersens Rengøring er Danmarks første landsdækkende rengøringsselskab, der har opnået godkendelse og certificering som Svanemærket.

Svanem�rke

Vær forberedt på storm og skybrud

Selv om vores skadeserviceteam her i Anders Andersens Rengøring er verdensmestre i at håndtere akutte situationer og følgeskader fra storm og skybrud, er det selvfølgelig bedre at forebygge skader end at skulle udbedre dem bagefter.

 

Herunder er nogle simple råd til at forebygge skade som følge af uvejr:

  1. Lyt til vejrvarslerne og tag dem seriøst. Også selv om du synes, at vejrudsigterne nogle gange kan virke dramatiserede og overdrevne i medierne. Det er trods alt bedre at undgå skade, når vejret virkelig overfalder os, end at have brugt lidt energi på overflødig forebyggelse.
  2. Før storm er det en god idé at gå en tur rundt om bygningen og fjerne eller fæstne løse ting, så de ikke går i stykker eller flyver omkring og gør skade på andre ting; bygning, vinduer, biler mv.
  3. Før der kommer store mængder vand fra himmel og hav, bør udendørs vandafløb ses efter og renses.
  4. Øverst på bygningen handler det bl.a. om rensning af tagrender og afløb fra taget, så regnvandet kan blive transporteret væk. Hvis vandets naturlige løb stoppes af snavs i tagrenden, vil det finde andre veje; fx kan vandet løbe ind under taget og lave vandskade. Regnvandet fra taget kan også løbe ned ad facaden og sætte snavsede spor, hvorefter det fortsætter ned til bygningens fundament med risiko for fugtdannelse og indløb gennem revner til kælder.
  5. Nede ved jorden, rundt om bygningen, er det vigtigt at rense riste og afløb for blade, skidt og snavs, så vandet her kan blive ledt bort fra bygningen. Fx i lysskakter eller på arealer med fliser, betondæk og asfalt, der støder op til bygningen; disse kan ikke absorbere vandet (som græsplæner og bede med buske og blomster), hvorfor det er vigtigt, at vandet uhindret kan blive ført væk.
  6. Udluftningshul til kælder eller fundament tæt ved jorden bør før skybrud lukkes af, fx med en sandsæk eller montering af dækplade.

 Skadeservice

 

Vi er altid klar til at hjælpe med skadeservice

Som nævnt i indledningen har vi en stærk skadeserviceafdeling, der står klar til hjælpe dig ved storm- eller vandskade. Vi fjerner vand, sørger for affugtning og sikrer mod bakterier og dannelse af skimmelsvamp. Vi kan også fjerne og forebygge skimmelsvamp samt desinficere for bakterier, selv om vi ikke har stået for den akutte skadeservice. Læs om vores skadeservice i denne brochure

 

Skadeservice døgnet rundt på 43 99 99 98