Snerydning

HAR DU STYR PÅ REGLERNE OM SNERYDNING, SALTNING OG ANDRE VINTERLIGE UDFORDRINGER?

Nina Nyheder, Viden

Sæsonen for sne er over os, og i de kommende måneder er der stor sandsynlighed for, at vi kan opleve sne og isglatte veje. Som boligforening og virksomhed har man et ansvar for at sikre ens beboere og medarbejdere har ordentlige arealer at færdes på. Reglerne for snerydning og saltning er: Hvis vejen er privat, skal vej og fortov ryddes, så snart sneen falder. Ligger boligforeningen eller virksomheden på en privat fælles vej, kan man desuden have pligt til at rydde halvdelen af kørebanen. Hvis vejen er offentlig, så er …

algeafrensning

MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE OG ALGEAFRENSNING

Nina Nyheder, Viden

Vi bekæmper ukrudt med 98 grader varmt vand ved lavt tryk via vores mobile hedvandsanlæg. Men ikke nok med det, så kan vores mobile hedvandsanlæg også fjerne alger skånsomt og effektivt på træmaterialer fx på legepladser og andre lignende overflader. Det skyldes, at anlægget kan komme så langt ned i tryk og vil derfor ikke ødelægge overfladen på træ, maling mv. og skader ikke på nogen måde vandmiljøet. Ovenfor ses eksempler på hedvandsafrensning på naturlegeplads (kunne også være hårdttræsterrasse). Der er afrenset helt uden kemikalier, kun ved iblødsætning med 98 …

Ukrudtsbekæmpelse

MILJØRIGTIG BEKÆMPELSE AF UKRUDT TIL FORÅRET OG SOMMEREN

Nina Nyheder, Viden

  Uddrag af artikel bragt i Rent i Danmark Chefgartner Thorbjørn Guttesen har i mere end 20 år arbejdet som faguddannet anlægsgartner og i alle år haft ukrudtsbekæmpelse som et af sine ansvarsområder. »Jeg har prøvet nærmest alle metoder til at fjerne og forebygge ukrudt i blomsterbede, på fliser, langs mure osv. Mit fokus har altid været på at finde alternativer til kemisk bekæmpelse, dvs. sprøjtemidler, der skader vores miljø og grundvand,« fortæller Thorbjørn Guttesen, der er chefgartner og inspektør i Anders Andersens Rengørings afdeling for grøn service og udendørs vedligeholdelse. …

Toilet

NÅR NATUREN KALDER….

Nina Nyheder, Viden

 Den 19. november er International Toiletdag – en dag, hvor der sættes fokus på sanitetsforhold og i år er hovedtemaet ”Når naturen kalder”. Som en del af FNs samlede mål for bæredygtig udvikling, at alle skal have adgang til et rent og sikkert toilet inden 2030, og vi vil derfor gerne være med til at sætte fokus på den internationale toiletdag og sanitetsforhold. Det var allerede tilbage i 2013, at det blev besluttet, at den 19. november skulle være international toiletdag for at bryde tabuerne og sætte ordentlige sanitetsforhold på …

GODE RÅD VED VALG AF RENGØRINGSLEVERANDØR

Nina Nyheder, Viden

Hvordan vælger man den rette rengøringsleverandør? I bund og grund handler det om at forventningsafstemme. Overvej, hvilken service I gerne vil modtage. Overvej hvilke kriterier jeres rengøringsleverandør skal opfylde for at være attraktiv for jer. Overvej om jeres nuværende leverandør lever op til forventningerne og den kvalitet I ønsker. Herunder giver vi jer 8 gode råd til, hvilke aspekter der er værd at kigge på, når I skal vælge rengøringsleverandør og gerne vil have kvalitetsrengøring. 1.Medarbejderanciennitet En høj medarbejderanciennitet hos leverandøren betyder, at medarbejderne trives. Men hvilken betydning har det for jer? …