COVID-19 i relation til vores egne medarbejdere

Vi følger myndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger og informerer løbende vores medarbejdere om disse.


 

Mistanke om smitte


Skulle der opstå mistanke om smitte hos en medarbejder håndterer vi omgående dette i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Medarbejderen hjemsendes og skal kontakte egen læge med henblik på vurdering og eventuel test. Samtidig orienteres kunden og de øvrige medarbejdere i teamet om situationen, hvilket følges op med en afklarende orientering, når der foreligger en lægelig vurdering og eventuelt et testsvar.

Konstateret smitte


Bliver en medarbejder testet positiv for COVID-19, vil medarbejderen være sygemeldt og skal følge Sundhedsstyrelsens gældende regler jf. Sundhedsstyrelsens informationspjece ”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”, under afsnittet ”Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?”. Pjecen findes på sst.dk/da/udgivelser/2020 og opdateres løbende.

Teamet informeres om smittetilfældet og eventuelle nær kontakter til den smittede (i teamet) henvises til lægen med henblik på en lægelig vurdering.

Kontaktopsporing ved smitte


Kontaktopsporing ved en smittet medarbejder styres af Sundhedsmyndighederne via informationsmateriale og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vores nærmeste leder til en COVID-19 positiv medarbejder vil dog interviewe medarbejderen for at fastslå, om den smittede medarbejder har været i nær kontakt med andre i forbindelse med arbejdet. Til dette benyttes Sundhedsstyrelsens beskrivelse; ”Følgende personer betragtes som nær kontakter”. Informationen videreformidles til teamet og kunden.

Information


Vi vil i den konkrete situation sikre, at kunden altid er informeret om alle relevante forhold.
Se også: Smitteforebyggende rengøring
 
 
Rengøring ikon

Erhvervsrengøring

Høj kvalitet hver dag

Vi leverer Svanemærket erhvervsrengøring landet over. Skal dine medarbejdere have det bedste arbejdsmiljø?

Læs mere her ...
vinduespolering ikon

Vinduespolering

Professionel polering til virksomheder

Få skinnende rene vinduer med professionel og miljørigtig polering i alle højder. Skal din virksomhed have de reneste vinduer?

Læs mere her ...
Ejendomsservice ikon

Ejendomsservice

Stabile services til ejendommen

Vi sørger for, at ejendommen ser præsentabel ud. Skal du have de reneste og grønneste udendørsarealer?
Læs mere her ...