Gode råd til at begrænse vandskaden, hvis uheldet er ude

Laura Ejendomsservice, Skadeservice

Del vores indlæg lige her:

Skybrudssæsonen er begyndt!

Mængden af vand fra et skybrud kan forårsage store skader og kræve omfattende oprydning i de hårdt ramte områder … og desværre ved man aldrig på forhånd, hvor det er. Mange har oplevet, at skybrud får kloakken til at løbe over og give både oversvømmelse, vandskade og bakteriel forurening.

Vi har samlet nogle gode råd til at begrænse vand- og følgeskaderne, når der varsles skybrud:

  1. Luk vinduer, døre, ovenlysvinduer og loftsvinduer.
  2. Tjek, at afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af fx blade.
  3. Flyt inventar på gulvet i husets nederste rum, eller løft det højere op.
  4. Afdæk sprækker og åbninger med sandsække eller plader.
  5. Fjern hurtigst muligt vand, der er trængt ind i bygningen og sørg for affugtning.

Tryg har yderligere råd til, hvad du skal gøre, når der er et skybrud på vej. Læs her.

Anders Andersens Rengørings skadeserviceafdeling har stor ekspertise og kapacitet til fjernelse af vand, affugtning og sanering efter skybrud, og benyttes ofte af forsikringsselskaberne. Du kan være tryg, når skaden sker og vores skadeservice rykker ud. De danner sig hurtigt et overblik over vandskaden og foretager både akutindsats og en længerevarende skadebegrænsende indsats, fx intensiv affugtning.

Hvis uheldet er ude, så kontakt Bo Schnack Nielsen eller Jørgen Tholstrup på 43 99 99 98 (døgnet rundt). Skadeserviceteamet rykker ud 24 timer i døgnet året rundt.


Del vores indlæg lige her: