algeafrensning

Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse og algeafrensning

Nina Udendørs vedligeholdelse

Del vores indlæg lige her:

Vi bekæmper ukrudt med 98 grader varmt vand ved lavt tryk via vores mobile hedvandsanlæg. Men ikke nok med det; så kan vores mobile hedvandsanlæg også fjerne alger skånsomt og effektivt på træmaterialer fx på legepladser og andre lignende overflader. Det skyldes, at anlægget kan komme så langt ned i tryk og vil derfor ikke ødelægge overfladen på træ, maling mv. og skader ikke på nogen måde vandmiljøet.

Ovenfor ses eksempler på hedvandsafrensning på naturlegeplads (kunne også være hårdttræsterrasse). Der er afrenset helt uden kemikalier, kun ved iblødsætning med 98 grader varmt vand og efterfølgende spuling ved lavt tryk, der hverken ødelægger eller sviner. Anlægget rummer vand til i alt 1 times uafbrudt afrensning. Derefter skal der påfyldes vand.

Vores anlæg kan både bruges som hedvandsrenser til at bekæmpe og forebygge ukrudt og alger og til spulerensning med op til 250 bars tryk.

Har du en opgave, der skal løses med vores hedvandsanlæg? Så giver vi gerne et konkret tilbud på opgaven.

Vil du vide mere om vores forskellige vinduespoleringsydelser?
Læs mere om vores vinduespolering, facaderens og tagrenderens


Del vores indlæg lige her: