Svanemærket rengøring, CSR og Miljø

Ansvarlighed er en grundsten hos Anders Andersens Rengøring


 

CSR

Tid til at levere kvalitet

Corporate Social Responsibility er virksomhedens samfundsansvar, sociale ansvar og bæredygtighed. Det handler om at udvise omtanke og ansvarlighed overfor den omverden, man befinder sig i.

FNs Verdensmål har siden 2016 sat øget fokus på virksomheders ansvar for samfundet og miljøet. De 17 mål arbejder mod at sikre en bæredygtig udvikling –for mennesker, miljøet og samfundet.

At udvise ansvar for vores samfund, medmennesker og miljø har altid ligget os på sinde og ligger naturligt for os. Det er en del af de værdier, som Anders Andersen grundlagde virksomheden på.

Vores ansvarlighed gør os i stand til at kunne levere en høj, stabil rengøringskvalitet til vores kunder.

I 2009 nedskrev vi vores CSR-politik. Vores politik er løbende blevet tilrettet. Der er dog en klar overensstemmelse mellem de holdninger og prioriteringer, som Anders grundlagde sin virksomhed på i 1968. Vores CSR-politik tager udgangspunkt i vores kunder, medarbejdere, miljøet og samfundet.

Anders’ holdning til ansvarlighed og ledelsesmæssige værdier er bærende i vores CSR-politik mere end 50 år senere.

Det primære fokus

Vores fokus i vores CSR er rettet mod:

Vores medarbejdere; herunder garanti for ordentlige arbejdsvilkår, godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær, personlig efteruddannelse, sociale arrangementer, ældrepolitik mm.

Virksomhedens sundhed og troværdighed; herunder garanti for overholdelse af love og regler, fokus på kvalitet, solid økonomi, investering i udvikling mv.

Vores kunder; herunder tilfredshed, garanti for stabil kvalitet, gode medarbejderforhold, veluddannede medarbejdere, højt serviceniveau mm.

Miljøet; herunder Svanemærket rengøring, miljøfokuserede leverandører, nye miljøtiltag

Den nære omverden; herunder engagement i vores omverden, høj etik, opbakning og støtte til lokale arrangementer og sportsklubber samt storsponsor i dansk topfodbold (F.C. København, Vejle Boldklub, AGF og AaB).

Ansvarlighed i forhold til persondata - se her

Orden i forholdene

Vi sikrer, at der er orden i de relevante forhold omkring:

Affald og genanvendelse
Arbejdsforhold – inkl. ulykker
Farlige stoffer
Forskelsbehandling
Kemikalier
Løn- og ansættelsesforhold
Miljømærker – Blomsten og Svanen
Uddannelse af medarbejdere

Som samfundsansvarlig virksomhed blev vi som den første landsdækkende rengøringsvirksomhed dobbelt Svanemærke-certificeret på vores ydelser Rengøring og Vinduespolering. Svanemærket er en garanti for, at vi lever op til vores CSR-politik.

Svanemærket rengøring

Garanti for miljø, høj etik og ansvarlighed

Svanemærket er udover miljøansvarlighed også en garanti for generel høj etik og ansvarlighed. Vi lever op til 22 skrappe krav til miljø, kvalitet, etik og arbejdsmiljø. Det er en omfattende godkendelsesproces at kunne levere Svanemærket rengøring, der kræver dokumentation på:
Opfyldelse af de skrappeste miljøkrav
Sikkerhed for gode medarbejderforhold
Etik og ansvarlighed.

Svanemærkede produkter og services er desuden med til at opfylde nogle af FNs 17 verdensmål, særligt mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Svanemærkningen vurderer hele produktets livscyklus og efterfølgende mulighed for genanvendelse.

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vores medarbejdere er sikret et godt arbejdsmiljø

Det er en forudsætning, at vores medarbejdere er sikret et godt arbejdsmiljø for at kunne levere god service og høj kvalitet. For vi kan kun være en succes for jer, hvis vores medarbejdere er tilfredse, velfungerende og engagerede i deres arbejde.

Derfor har vi stor fokus på arbejdsmiljøet, motivation og tilrettelæggelsen af rengøringsarbejdet. Vi forsøger at tilrettelægge rengøringsarbejdet så hensigtsmæssigt, det lader sig gøre i relation til arbejdsmiljøet – herunder arbejdstid, sikkerhed, metoder, ergonomi, sociale og kollegiale forhold.

Derudover er vi fokuseret på at udøve en professionel og indlevende personaleomsorg for at sikre et godt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Fysisk krævende arbejde

Det gælder både rengøring og vinduespolering

Rengøring og vinduespolering er på hver sin måde fysisk krævende arbejde. Derfor lægger vi vægt på at sørge for velordnede rammer og vilkår, der sikrer medarbejderne et godt fysisk arbejdsmiljø i overensstemmelse med vores CSR-politik, Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets anvisninger.

Vi underviser vores medarbejdere i metoder og procedurer, der sikrer god ergonomi og høj arbejdssikkerhed – både på vores eget uddannelsescenter samt på vores rengøringspladser.

Vi sørger for velfungerende og ergonomiske arbejdsredskaber, god arbejdsbeklædning, personlige værnemidler, velindrettede rengøringsrum og pauserum. Selvom rengøring og vinduespolering er fysisk arbejde, spiller det psykiske arbejdsmiljø en ligeså stor rolle i medarbejdernes dagligdag.

 
 

Godt psykisk arbejdsmiljø

Uden stress fra et vedvarende tidspres

For at kunne opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø er det afgørende, at rengøringen kan udføres uden stress fra et vedvarende tidspres. I Anders Andersens Rengøring skal den enkelte medarbejder have tilstrækkelig tid til at kunne udføre den kvalitet, der forventes.

Hvis en medarbejder presses til at klare en for høj arbejdsmængde, fører det til arbejdsstress med stigende risiko for arbejdsskader, unødig selvbebrejdelse og sygdom. Dertil kommer kvalitetssvigt, fejl og ustabilitet i servicen.

Stolthed

Derfor er vi stolte af at have et enestående lavt sygefravær – helt unikt for branchen.

Anciennitet

I 2020 er vores medarbejder-anciennitet for vores service-medarbejdere og –assistenter samt vinduespudsere 4,8 år.

Utraditionel

Dette tal er vi særligt stolte over, da det traditionelt i branchen er her, der er store og hyppige udskiftninger.

Kvalitet

Som kunde betyder det, at du er garanteret stabil kvalitetsrengøring – udført af glade medarbejdere.

Arbejdssikkerhed

Det handler om vores medarbejdere

Sikkerheden er helt i top, når Anders Andersens Rengøring er din serviceleverandør. Vi lever til fulde op til Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets anvisninger. De krævede sikkerhedsforanstaltninger etableres og vedligeholdes løbende. Anders Andersens Rengøring påtager sig selvfølgelig det fulde ansvar for tilsynspligt med foranstaltninger inden for vores arbejdsområder.

Vi har etableret en sikkerhedsorganisation til at minimere enhver risiko for skade eller ulykke på vores arbejdspladser. Vores sikkerhedsrepræsentanter deltager løbende på relevante sikkerhedskurser og bringer nyheder videre i vores sikkerhedsorganisation og på interne medarbejderkurser. Desuden er samtlige vinduespudsere og liftoperatører på lift og sikkerhedskursus – skræddersyet til de højdeopgaver, vi varetager for vores kunder.

 
Anders Anderse rengøring Arbejdssikkerhed
 

Miljømærkningen Svanen

Handler også om have et godt arbejdsmiljø

Som rengøringsselskab med tredobbelt svanemærkning bliver også vores arbejdsmiljø- og medarbejderforhold auditeret og godkendt.

Det giver vores kunder ekstra sikkerhed for, at vores servicearbejde hos dem bliver udført under velordnede forhold og af medarbejdere, der følger både generelle og specifikke sikkerhedsregler, herunder anvendelse af godkendt sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler.

Som allerede nævnt har vi stor fokus på arbejdsmiljø, motivation og på at tilrettelægge rengøringsarbejdet så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til at tilgodese det fysiske og mentale arbejdsmiljø, herunder at sikre tilstrækkelig tid til opgaven, anstændige arbejdstider, fokus på information og procedurer omkring sikkerhed, ergonomiske metoder, ergonomisk udstyr samt gode og kollegiale forhold.

 

Omfattende godkendelsesproces

Krav til miljøbelastningen og etik

At kunne levere Svanemærket rengøring er en omfattende godkendelsesproces, som ikke blot stiller krav til miljøbelastningen, men det stiller også krav til de etiske dimensioner i en virksomhed.

Kravene omfatter:

Miljø; midler, kemikalier, dosering, transport, affald

Kvalitet; kvalitetsstyring, opfølgning, uddannelse, instruktion

Myndighed; orden i lønforhold, skat, moms, regnskab, forsikring

Etik; medarbejderforhold, overenskomst, arbejdsmiljø

Kommunikation; ansvarlig markedsføring af miljøinformation

 
 

22 skrappe krav

Skal overholdes som certificeret Svanemærket rengøringsvirksomhed

Som certificeret Svanemærket rengøringsselskab lever vi op til 22 skrappe krav, som tager hensyn til miljø, medarbejdere, etiske forhold og myndighedskrav.

I et samarbejde med en Svanemærket virksomhed er du sikker på, at der er orden i sagerne, og at du bidrager til et mere bæredygtigt samfund.

Ønsker du at samarbejde med en rengøringsleverandør, hvor der er rene linjer? Kontakt os i dag!

 

Svanemærket rengøringsvirksomhed

Har mange fordele

I 2011 blev Anders Andersens Rengøring som det første landsdækkende rengøringsselskab Svanemærket på vores service ”Erhvervsrengøring”.

Som leverandør af Svanemærket rengøring til det danske erhvervsliv, lever vi op til 22 skrappe krav om brug af miljømærkede midler, herunder minimering af brug af kemikalier og overforbrug. Derudover stilles der krav til kvalitet, opfyldelse af myndighedskrav, arbejdsmiljø og medarbejderforhold – herunder overenskomst. Vi har desuden implementeret et kvalitetssikringssystem, som garanterer din virksomhed en høj rengøringsstandard. Samtidig uddannes vores medarbejdere i håndværket og miljørigtig kørsel. Vi arbejder og aflønner vores servicemedarbejdere efter gældende SBA-overenskomst.

Med Svanemærket rengøring får du en ren arbejdsplads, hvor der er omtanke for miljøet, for dine medarbejdere og for rengøringspersonalet. For Svanemærket rengøring handler ikke kun om miljø. Det handler om meget mere end det.

Nogle af de mange fordele ved at vælge en Svanemærket rengøringsvirksomhed, som Anders Andersens Rengøring er:


At vi bruger en høj andel af miljømærkede rengøringsmidler
At vi minimerer forbruget af unødvendige kemikalier
At vi minimerer miljøpåvirkningen af transport
At vi har medarbejdere der er lært op inden for både miljø- og rengøringsmetoder
At vi har et kvalitetssystem, der sikrer høj kvalitet.

Svanemærket vinduespolering

Som de første i Danmark og Norden

I 2017 blev Anders Andersens Rengøring som det første rengøringsselskab i både Danmark og Norden godkendt og certificeret som Svanemærket på serviceydelsen ”Vinduespolering”.

Svanemærket vinduespolering lever ikke kun op til miljøkrav. Vi lever op til 19 krav, som vedrører alt fra miljø over myndighedskrav og kvalitetssikring til arbejdsmiljøkrav. For Svanemærket er meget mere end bare miljø.

Med Svanemærket vinduespolering fra Anders Andersens Rengøring er du garanteret kvalitetspolering med omtanke for miljøet og for medarbejderne.

Svanemærket rengøring og FNs Verdensmål

17 verdensmål for bæredygtig udvikling


FNs Verdensmål er 17 mål om bæredygtig udvikling verden over. FNs medlemslande samt mange virksomheder har underskrevet aftalen om de 17 mål og 169 delmål, og dermed aktivt tilsluttet sig, at de vil bidrage til at FN når verdensmålene inden 2030.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling handler om alt fra afskaffelse af fattigdom, sult og ulighed til bæredygtige byer, ansvarligt forbrug og produktion samt klimaindsatser.

Miljømærkning Danmark, som står bag Svanemærket, arbejder aktivt med mange af verdensmålene, og særligt mål 12, hvor ansvarlig produktion og forbrug er i fokus. Til forskel fra andre mærkningsordninger, så ser Svanemærket og EU-Blomsten på hele produktet cyklus – fra råvarer, produktion, anvendelse til bortskaffelse og recirkulering.

Svanemærkede services og produkter bidrager til yderligere 10 verdensmål afhængigt af konkrete produktkategorier. Særligt i forhold til rengøringsydelser opfyldes mål 8 om at fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle. Dette bemærker Svanemærket, som afgørende for rengøringsservices, da der i rengøringsbranchen er behov for at sikre, at krav til etisk og social forhold efterleves.

Netværk for Miljømærket Indkøb

Miljømæssige bæredygtige indkøb

Som et led i vores fokus på miljø deltager vi aktivt i Netværk for Miljømærket Indkøb under Miljømærkning Danmark. Netværket samler store private virksomheder, der arbejder målrettet med miljørigtige og bæredygtige indkøb og som benytter de officielle miljømærker som styringsværktøj. Netværket handler om miljøpåvirkning ved både direkte og indirekte indkøb. Der fokuseres på at øge efterspørgslen på, og dermed udbud af, miljømærkede produkter og services, så det i stigende omfang bliver muligt for virksomheder at vælge og købe miljømærkede produkter og serviceydelser.

Netværkets formål er at inspirere og motivere virksomhedernes indkøb i en mere bæredygtig retning og samtidig give virksomhederne mulighed for at sparre og vidensdele med hinanden. De udveksler erfaringer og oplevelser i tæt fortrolighed.

Netværk for Miljømærket Indkøb ligger under Miljømærkning Danmark, som administrerer Svanemærket og EU-blomsten i Danmark.

 

Etik og ansvar


Ansvarlighed er fundamentet for Anders Andersens Rengøring. Igennem vores ansvarlighed har vi fokus på kvalitet, miljø og etik. Vi mener, at vi har et grundlæggende ansvar for vores medarbejdere. Medarbejdernes sundhed og trivsel er altafgørende for vores kvalitetsarbejde. Men vores ansvar rækker længere end vores medarbejdere. Vi har også et ansvar for vores kunder, vores omverden og vores miljø.

 

Vi lever op til vores ansvar ved:


At levere en høj, stabil rengøringskvalitet til vores kunder

At sikre vores medarbejdere ordentlige forhold

Altid at holde det, vi lover (en aftale er en aftale!)

At overholde alle gældende regler og love (i forhold til både myndigheder og fagforeninger)

At tage hensyn til miljøet (f.eks. via Svanemærket rengøring)

Det er derfor, vi har:


En enestående høj kundeanciennitet

En enestående høj medarbejderanciennitet

Et enestående lavt sygefravær

Og et enestående højt kvalitetsgennemsnit

Mød kunderne ikon chat

Mød vores kunder

Vores kunder bliver hos os i mange år. Det er vi glade for. Vi lægger stor vægt på at skabe et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med vores kunder og kontaktpersoner. Vi sætter os altid grundigt ind i vores kunders situation, for det er helt essentielt for at kunne skabe et godt samarbejde.
Mød dem her, og hør hvad de siger