Services

Rengøring af flyttelejligheder

Rengøring af flyttelejligheder

I Ejendomsservice har vi stor erfaring med rengøring af flyttelejligheder, hvor rengøringen ofte skal udføres med kort varsel og kort deadline. Vi er fleksible og effektive, og gode til at koordinere med administration og relevante håndværkere.

Vi indpasser rengøringen i forhold til de forskellige aktiviteter, der vil være i forbindelse med den enkelte flyttelejlighed i tidsrummet fra den ene beboer flytter ud, til den anden flytter ind. Det er typisk besigtigelse, oprydning, malerarbejde og andre håndværksmæssige arbejder.
Snerydning
Snerydning

Snerydning

Sne, kulde og glatte veje kan hurtigt ændre trafiksituationen på stier og veje rundt om din ejendom eller virksomhed. Sker det, gælder det om at have en løsning klar, fx med en sne/salt aftale med Anders Andersens Rengøring.

Vi følger DMI’s lokale glatførevarsel for dit lokalområde og rykker ud til snerydning og/eller saltning døgnet rundt.

Ofte handler det om glatførebekæmpelse i form af saltning. Andre gange skal store mængder sne ryddes af vejen for at gøre gangstier, tilkørselsveje og p-pladser brugbare. Mange steder kombineres brug af store traktorer med plov og saltspreder på veje med håndførte fejemaskiner og redskaber på stier, ved indgangspartier mv.
Maskine som rengøre parkeringsfaciliteter
Rengøring af parkeringsfaciliteter

Rengøring af parkeringsfaciliteter

Med vores specielle feje-og vaskemaskine renholder vi både indendørs og udendørs P-pladser.

Ofte trænger indendørs parkeringsarealer til fejning med efterfølgende gulvvask, så både vådt og tørt jord, småsten, salt, grus og snavspletter bliver fjernet i en og samme proces.

Især om vinteren kan det være slemt med oliesnavset vand fra regn- og snevåde biler, samt salt, der transporteres med ind i P-kælderen, når vejene saltes og gruses om vinteren.
Væltet træ
Hjælp ved storm og skybrud

Hjælp ved storm og skybrud

Vi håndterer stormskader som væltede træer, nedfaldne grene og tagskader med opskæring og bortkørsel af træaffald.

Vi udfører stormforberedelse, oprydning af affald, liftopgaver til afdækning og fjernelse af materialer samt afspærring af farlige områder.
Skadeservice
Tømning / flytning af møbler m.m.

Tømning / flytning af møbler m.m.

Er der brug for oprydning eller rømning af et loft eller kælderrum, så er vi klar.

Vi håndterer hele opgaven fra tømning til bortkørsel af affald, storskrald og genbrugsting.

Vi tilbyder også gerne rengøring af ting og evt. nedpakning i flyttekasser med henblik på opbevaring, hvis der er behov for dette.
Skimmelsvamp
Skimmelsvamp-renovering

Skimmelsvamp-renovering

Anders Andersens Rengøring har enestående ekspertise og erfaring i at bekæmpe skimmelsvamp, herunder af fjerne den fugt, der har forårsaget fremkomst af skimmelsvamp.