Svanemærket og FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling trådte i kraft den 1. januar 2016. Alle 193 FN-medlemslande forpligtigede sig til at arbejde for målene frem til 2030.

Svanemærket, der administreres af Miljømærkning Danmark, bidrager til opfyldelsen af flere af FN’s 17 verdensmål og særligt de miljømæssige mål. Anders Andersens Rengøring har te Svanemærkelicenser, henholdsvis på erhvervsrengøring, vinduespolering og trappe og ejendomsrengøring

FNs verdensmål

Svanemærkets mission er at gøre det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og services. Miljømærket fungerer som en guide og et stærkt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling i samfundet – både som producent og forbruger. At Svanemærket er et stærkt værktøj, ses særligt i forhold til deres kendskabsgrad, hvor hele 93 % af danskerne kender Svanemærket, hvoraf 66 % kigger efter dette, når de handler.

Ansvarligt forbrug og produktion

Svanemærket bidrager særligt til opfyldelsen af mål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, ved at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Svanemærket stiller krav til hele produktets livscyklus – fra råvarer, produktion, anvendelse samt bortskaffelse og recirkulering. Dette sikrer, at leverandørerne af Svanemærkede produkter og services lever op til de skrappeste miljøkrav.

I forhold til rengøring og vinduespolering er der fokus på brug af kemikalier og andel af miljømærkede midler, korrekt dosering, mængden af affaldsposer og meget mere.

De skrappe krav sikrer en miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier og affald, hvilket mindsker skaderisikoen for bruger og producent, reducerer forurening af luft, vand og jord. Samtidig øges muligheden for at recirkulere materialerne efterfølgende.

Hele 11 mål bidrages der til

Svanemærket bidrager til 11 ud af de 17 verdensmål – afhængigt af konkret produkt eller service. I forhold til Anders Andersens Rengørings rengøring og vinduespolering stilles ud over miljøkrav også krav til overholdelse af lovbestemmelser om arbejdsmiljø samt sociale og etiske krav. Dette bidrager til opfyldelsen af mål 8 om at fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

I Anders Andersens Rengøring gør vi også selv tanker om, hvordan vi ud over vores Svanemærkninger kan bidrage til de 17 verdensmål. I forhold til mål 7 om bæredygtig energi har vi en lavet aftale med Ørsted om at modtage energi fra havvindmøller.

Derudover arbejder vi fokuseret på at skabe den bedste arbejdsmiljø og -vilkår for vores medarbejdere – herunder sørge for deres sundhed og trivsel (mål 3), tilbyde kvalitetsuddannelse (mål 4) og sørge for ligestilling mellem kønnene (mål 5).

Tilmeld dig vores videns- og informationsmail, og få adgang til uvurderlig viden og frisk inspiration inden for rengøring, vinduespolering, og ejendomsservice.

Opdag, hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge værdien af dine faciliteter. Plus, du får eksklusiv adgang til at vinde fodboldbilletter, oftest til F.C. København kampe i Parken. Tilmeld dig nu med et enkelt klik.