Maskiner vedligeholdes til længere levetid

Vedligehold og genbrug er godt for vores jordklode. Ethvert lille opgør med køb og smid ud kulturen er et skridt i rette retning.

Vi har for nylig passeret Earth Overshoot Day (EOD), desværre alt for tidligt på året. EOD er den dag på kalenderåret, hvor verdens samlede år-til-dato ressourceforbrug overskrider den mængde naturressourcer, som vores jordklode kan reproducere på et helt kalenderår. Vi forbruger altså planetens ressourcer langt hurtigere end de kan genskabes, og tendensen forstærkes hvert år.

Earth Overshoot Day er en påmindelse om vores globale udfordringer og en anledning til at reflektere over, hvordan vi kan bidrage til at ændre situationen. Genbrug og længere levetid for non-food produkter vil reducere ressourceforbruget.

Mogens Jensen vedligeholder vores maskine

Operationslevetiden for vores maskiner er blevet længere

Hver dag arbejder maskinansvarlig Mogens Jensen på at vedligeholde, reparere og optimere vores maskinpark, så maskinerne kan bruges i driftsafdelingerne i længere tid. Dette minimerer miljøbelastning og ressourceforbrug. Vi tror, at genbrug og længere levetid for produkter, bliver et centralt fokus i verdens håndtering af bæredygtighed og ressourcebevarelse.

Formålsbestemte indkøb og flere reparationer

Mogens sørger både for forebyggende vedligeholdelse og reparationer, når maskinerne går i stykker. I stedet for at kassere og udskifte defekte maskiner, bliver maskinerne i langt højere grad end tidligere repareret og genindsat til driften, så der spares ressourcer og affald. Når ældre maskiner ikke længere kan opfylde vores professionelle krav, forsøger Mogens at sælge maskinerne til genbrug hos købere, der kan klare sig med den ældre maskine.

Ved nyindkøb af maskiner vælger Mogens nøje de maskiner, der bedst matcher den enkelte opgave i forhold til kvalitet og holdbarhed. Maskinen skal være robust og kunne repareres, uden at prisen på reservedele stikker af. Når vi forhandler med vores maskinleverandører, fx Keca, Kärcher og Miele, bidrager Mogens med sin indsigt i maskinernes performance og driftssikkerhed, så vi får prioriteret teknologi, der sikrer kvalitet, ergonomi, holdbarhed og miljøvenlighed.

Uddannelse og sikker håndtering af maskiner

For at sikre, at vores medarbejdere håndterer og anvender maskinerne korrekt og sikkert, giver Mogens medarbejderne passende instruktion og uddannelse i den daglige brug, rengøring og vedligeholdelse af maskinerne. Efter endt får medarbejderne et personligt ”kørekort” som bevis på deres maskinfærdigheder. Dette bidrager til, at vi opretholder en sikker arbejdsplads, hvor vi minimerer risikoen for skader og arbejdsulykker. Samtidig har korrekt brug af maskinerne også stor betydning for maskinernes levetid, og dermed for bæredygtigheden.

Mogens Jensen vedligeholder vores maskiner, bl.a. T7+ som han sidder på

Særligt når det kommer til montering og mindre reparationer af Mieles vaskemaskiner og tørretumblere, er Mogens ekspert. Han er garant for effektiv tøjvask og tørring med mindst muligt ressourceforbrug.

Detaljer om rengøringsmaskine via GPS på maskinen

Implementering af GPS-tracking og QR-koder​

For at effektivisere brugen af maskiner i rengøringen, blandt andet ved at overvåge maskinernes kørselsmønstre, implementerer Mogens GPS-tracking i maskinerne. Derved kan han se, om den enkelte maskine anvendes korrekt i henhold til rengøringsplanen. Det er vigtigt for, at maskinerne udnyttes optimalt i forhold til både kvalitet, økonomi, miljø mv. Hvis en maskine anvendes mindre end beregnet, kan det nemt medføre ressourcespild.

For at hjælpe medarbejderne yderligere til korrekt håndtering af maskinerne, påsætter Mogens QR-koder. Når medarbejderne skanner QR-koden, åbner der sig en vejledning og en fejlfindingsliste, som medarbejderne kan konsultere, hvis de bliver i tvivl om noget eller opstår med et maskinproblem.

Registrering og mærkning optimerer maskinudnyttelse

Vi har rigtig mange maskiner ude hos rigtig mange kunder, så det kan være svært at holde overblik. Men ved at Mogens tildeler alle vores maskiner et anlægsnummer og registrerer dem i et registreringssystem, kan vi holde styr på maskinernes placering og driftsstatus, og herigennem effektivisere brugen af maskiner.

God maskinvedligeholdelse er i forhold til bæredygtighed en betydningsfuld aktivitet i vores serviceverden. Gennem reparationer, gode indkøb, uddannelse og implementering af ny teknologi gør Mogens en indsats, der gavner planeten.

Tilmeld dig vores videns- og informationsmail, og få adgang til uvurderlig viden og frisk inspiration inden for rengøring, vinduespolering, og ejendomsservice.

Opdag, hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge værdien af dine faciliteter. Plus, du får eksklusiv adgang til at vinde fodboldbilletter, oftest til F.C. København kampe i Parken. Tilmeld dig nu med et enkelt klik.