3 gevinster ved centraliseret affaldsindsamling, og hvordan

Det er altid et mål at gavne miljøet, skåne vores medarbejdere og skabe værdi for vores kunder, når dette er muligt. Samtidig er der kommet nye regler for affaldssortering for virksomheder, som trådte i kraft i slutningen af 2022. Ved central affaldsindsamling går det op i en højere enhed. Vi har herunder beskrevet hvordan:

GIF der viser Bica affaldssorteringsløsninger

Miljøgevinst

Ved at opsætte affaldsbeholdere centrale steder inde i en bygning, kan beholderne deles mellem de brugere i huset, der dagligt arbejder i kontorer og kontorområder i nærheden. Derved overflødiggøres et stort antal affaldsplastposer i det enkelte kontor, hvilket sparer miljøet for mange kilo plast. Ifølge Miljømærkning Danmark udgør plastposer en stor miljøbelastning i CO2 regnskabet i relation til rengøring.

En anden gevinst for miljøet er, at der på de centrale indsamlingssteder kan opsættes beholdere med flere affaldsfraktioner, så der sker en miljøvenlig sortering af affaldet, når det dumpes i beholderne. Dette fremmer samtidig et signal om vigtigheden af at sortere miljøkorrekt, så affald nemmere kan genanvendes og blive en ny ressource.

Bica affaldssorteringsløsning

Fordel for servicemedarbejderne

Central affaldssortering har også effekt i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for servicemedarbejderne. I mange kontormiljøer skal der dagligt skiftes skraldepose, fx frugtaffald, ved den enkelte kontorplads. I store kontorafdelinger bliver det dagligt og ugentligt til rigtig mange buk for den enkelte servicemedarbejder ved siden at det øvrige rengøringsarbejde. Disse buk undgås og sikrer bedre ergonomi for medarbejderne, når der indføres centraliseret affaldsindsamling.

Fordel for kunde og økonomien

Ved at gå fra enkeltstående skraldespande i kontorerne til centrale affaldsbeholdere spares der rengøringstid. Servicemedarbejdere skal nu alene tømme den store affaldsbeholder og ikke skifte pose på hver skraldespand. Sparet tid er i denne sammenhæng ensbetydende også lig med en økonomisk besparelse.

Bica affaldssorteringsløsning

Vi anbefaler, at man overvejer følgende:

  • Vælg affaldsbeholdere, der både design- og funktionsmæssigt passer til jeres kontormiljø og indretning. 
    • På billederne kan du se affaldsbeholdere fra Bica; systemet giver utallige muligheder og samtidig er stilrent og enkelt.
  • Opstil beholderne synligt og på strategisk velvalgte steder – der, hvor folk i huset færdes.
  • Vi anbefaler opstilling af en beholder for hver ca. 25 personer.
  • Vælg de affaldsfraktioner, som passer til jeres behov.
  • Generelt skal det være så nemt og overskueligt for brugerne som muligt.
  • Tilføj evt. sjov nudging, fx info- og adfærdssymboler.

 

Derudover har man i den nye klimaaftale fra 2020 lavet regler om affaldssortering for private og virksomheder. Det betyder at virksomheder og private skal sortere affald i 10 forskellige fraktioner. I slutningen af 2022 trådte reglerne i kraft for virksomheder. Centraliseret affaldsindsamling giver mulighed for at sortere affaldet i de fraktioner.

Og nu tænker du måske, er der ikke flere gevinster og fordele med centraliseret affaldssortering?
Men jo, det kan der sagtens være. Det afhænger af jeres ønsker og behov og den løsning, I vælger. Tag en snak med os, så vi finder den bedste løsning sammen. Nye gode vaner i verden starter hos den enkelte.

Tilmeld dig vores videns- og informationsmail, og få adgang til uvurderlig viden og frisk inspiration inden for rengøring, vinduespolering, og ejendomsservice.

Opdag, hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge værdien af dine faciliteter. Plus, du får eksklusiv adgang til at vinde fodboldbilletter, oftest til F.C. København kampe i Parken. Tilmeld dig nu med et enkelt klik.